საქართველოს სსრ გეოგრაფიული სახელების
ორთოგრაფიული ლექსიკონი
(მასალები)
close
ლექსიკონის შესახებ