მათემატიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული)
Математическая терминология

close

ლექსიკონის შესახებ