სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური
განმარტებითი ლექსიკონი