ქართულ ტოპონიმთა
განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი II
(ა-ი)


close
ლექსიკონის შესახებ