მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
IV
ვარლამ თოფურია

closeლექსიკონის შესახებ