ავტოტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის
ორგანიზაციის ტერმინოლოგია


 
 
 
close
ლექსიკონის შესახებ